Dine fagmuligheder
på Odder10

Basisfag

Et fagligt løft i dansk, matematik, engelsk og samfundsfag.

Der kan være mange årsager til, at du har brug for at få løftet dine kompetencer, skolevægring, mistrivsel, uheld, diagnose, eller helt enkelt at du gerne vil forbedre en karakter.

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte, dine behov og målsætning. Via individuelle vejledningssamtaler bliver vi klogere på, hvad du vil, hvad du kan, og hvordan vi bedst hjælper dig med at nå de mål, du sætter dig.

Vi laver sammen med dig en plan, f.eks. kan den bestå af flere enkeltfaglige timer, som foregår i små målrettede teams. Det vigtige er, at planen tilrettelægges med dit behov for øje.