Dine fagmuligheder
på Odder10

Tilbudsfag

Tysk

I 10. klasse er tysk et tilbudsfag. Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv.

Eleverne skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed om tysk sprog og om fremmedsprogsindlæring samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder. Faget tysk omfatter tre kompetenceområder: Mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation samt kultur og samfund.

Fysik/kemi

Faget fysik/kemi er et tilbudsfag i 10. klasse. Eleverne skal i faget fysik/kemi udvikle naturfaglige kompetencer og opnå indblik i, hvordan fysik og kemi – og forskning i fysik og kemi – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden.

Eleverne skal i fysik/kemi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende fysiske og kemiske forhold i natur og teknologi med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt vigtige anvendelser af fysik og kemi. Faget fysik/kemi omfatter fire kompetenceområder: Undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation.