Dine fagmuligheder
på Odder10

Basisfag

Et fagligt løft i dansk, matematik, engelsk og samfundsfag.

Der kan være mange årsager til, at du har brug for at få løftet dine kompetencer, skolevægring, mistrivsel, uheld, diagnose, eller helt enkelt at du gerne vil forbedre en karakter.

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte, dine behov og målsætning. Via individuelle vejledningssamtaler bliver vi klogere på, hvad du vil, hvad du kan, og hvordan vi bedst hjælper dig med at nå de mål, du sætter dig.

Vi laver sammen med dig en plan, f.eks. kan den bestå af flere enkeltfaglige timer, som foregår i små målrettede teams. Det vigtige er, at planen tilrettelægges med dit behov for øje.

Linjefag

På linjefaget skal vi arbejde praktisk med vores hænder, og vi skal lave designs og udtænke nye løsninger på udfordringer fra den virkelige verden. 

H/D, 3D print, lasercutter, folieskærer mv. og andre nye teknologier er noget af det, vi arbejder med. Vi vil have fokus på entrepenørskab i samarbejde med forskellige virksomheder i Odder.

Eud10 er et ekstra skoleår efter 9. klasse, hvor du kan få indblik i erhvervsuddannelserne samtidig med, at du tager 10. klasse.

Hen over efteråret bruger du 2 dage om ugen til at afprøve forskellige erhvervsuddannelser og du får mulighed for at vælge dig ind på en linje, håndværk, Tek, eller lignende. I foråret vil du være i praktik 2 dage om ugen. UU-vejlederen vil hjælpe dig med at finde en praktikplads. Eud10 er for dig, der gerne vil starte på en 1. linjefag 2. linjefag 3. linjefag

erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene, eller dig, der gerne vil undersøge, om en erhvervsuddannelse er noget for dig.

Når du går på EUD-linjen, deltager du i et introduktionsforløb i uge 36. Forløbet afvikles forskellige steder i Horsens.

Fra uge 39 og frem, vælger du og deltager du i et uddannelsesområde.

Efter jul – fra uge 2 og til uge 17, er du i praktik 2 dage om ugen.

Dette linjefag beskæftiger sig med de kreative processer på mange måder. Lige fra tegning og akvarelmaling til gendyrkning af porrer og avokadoer.

Vi vil forsøge os med gamle håndværk, så som filtning, spinde garn, strikning, hækling mm. Vi vil stifte bekendtskab med teknologiske tegneprogrammer og digitalt billedarbejde. Og så vil vi kigge på det, der ligger derimellem Zero waste handler om affaldsforebyggelse. Vi vil arbejde med ting, der måske umiddelbart burde lande i skraldespanden, på genbrugspladsen eller andre lignende steder. Vi vil eksperimentere med at omdanne gammelt til nyt. Mest af alt handler ”Kreativitet og zero waste” om at udfordre sig selv ind i nogle kreative processer, nytænke og få mulighed for fordybelse.

I løbet af året kommer du bl.a. til at udøve følgende aktiviteter:
De mest almindelige idrætsgrene som tennis, fodbold, basket, atletik, volleyball, badminton, gymnastik.
Du vil også blive præsenteret for kampsport, fitness, padletennis.

Der vil også blive lagt vægt på udendørs baserede idræts – og adventure aktiviteter, som f.eks. løb, traillløb, orienteringsløb, mountainbike, klatring, kano, kajak, SUP, friluftstur med overnatning og vandring.

Sideløbende med undervisningen vil vi arbejde med begreberne: Sundhed, kost og ernæring for derved at blive mere vidende om, hvad der giver kroppen de bedste betingelser for at kunne præstere.

Vi kan garantere et super skoleår fyldt med sjove, unikke oplevelser og masser af personlig udvikling til rygsækken.

Tilbudsfag

I 10. klasse er tysk et tilbudsfag. Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv.

Eleverne skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed om tysk sprog og om fremmedsprogsindlæring samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder. Faget tysk omfatter tre kompetenceområder: Mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation samt kultur og samfund.

Faget fysik/kemi er et tilbudsfag i 10. klasse. Eleverne skal i faget fysik/kemi udvikle naturfaglige kompetencer og opnå indblik i, hvordan fysik og kemi – og forskning i fysik og kemi – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden.

Eleverne skal i fysik/kemi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende fysiske og kemiske forhold i natur og teknologi med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt vigtige anvendelser af fysik og kemi. Faget fysik/kemi omfatter fire kompetenceområder: Undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation.

Valgfag

I “Madens Verden” skal vi have indblik i gastronomiens forunderlige mange retninger- i alle afskygninger.

  • mad fra andre lande
  • det “traditionelle” danske køkken
  • hvad skal man at vælge spise – hvorfor og hvorfor ikke?
  • hvad smager godt?
  • “Mad uden Mor”! Hvordan laver man sovs, sauce, mayonaiser, cremer, dressinger, tapanader, parterer en kylling, håndterer råvarer, holder timing, overblik, orden og meget mere.

Det kan være sjovt, lærerigt og give stof til eftertanke at skrive. Du kan skrive om begivenheder eller ting, du har reflekteret over – eller du ikke vil glemme.

I forfatter-værkstedet forsøger vi at opmuntre dig til at skrive – i forskellige genre. Du vil få forskellige skriveøvelser og blive hjulpet på vej i dine egne projekter.
Uanset om du har en ambition/en drøm om at blive professionel forfatter eller blot har lyst til at prøve kræfter med at skrive til dig selv, så vil vi hjælpe dig og tage dine tekster seriøst og komme med konstruktive råd – og kritik.

Vi vil sammen læse elevtekster.

Vi vil afholde oplæsningsaftner.

Og måske vil du få mulighed for at få udgivet egne tekster.

I ”Film og filosofi” vil vi se en masse forskellige film. Vi vil se både fiktionsfilm og dokumentarfilm.

Vi vil se kortfilm og også film med almindelig spillefilmslængde. Vi vil se film af ”must see” instruktører. Og sammen vil vi snakke om, hvad filmene vil gøre os klogere på, vil få os til at tænke over og måske få os til at mene. Vi vil snakke om, hvilke holdninger og perspektiver filmene har til verden omkring os. Vigtigst af alt: I vil blive præsenteret for film, I sandsynligvis ikke selv ville have valgt at se en hyggelig aften med popcorn og cola.

I ”Sundhed og sociale forhold” handler det om det enkelte menneskes tanker, følelser, behov, drømme og forestillinger. Og det handler også om, hvordan menneskers hukommelse virker, og om hvordan vi lærer nye ting.

I faget ”Sundhed og sociale forhold” vil vi læse og forholde os til tekster af kendte psykologer, antropologer og psykiatere m.fl. Vi vil læse tekster af de store tænkere. Vi vil se film om eksperimenter med mennesker. Vi vil være undersøgende på: Hvordan er vi som individer sammen med andre individer? Hvordan sikre man et sundt individ i et sundt fællesskab? Og hvad er kultur – og hvad kan kulturen? ”Sundhed og sociale forhold” handler om mennesker.

I “Aqua – Challenge” skal vi afprøve, træne og dygtiggøre os i en masse forskellige vandaktiviteter.

Aktiviteterne vil være alt fra træningsdiscipliner, som aquafitness, vandpilates, og mere yogarelaterede øvelser. Vi skal også omkring den grundlæggende svømmetræning med fokus på bryst, fly og crawl.

Er der interesse for at gå op til en bassinprøve, vil det være muligt.

Andre udfordrende aktiviteter vil være udspring fra kant og vipper, samt målrettet træning mod dykning med og uden flaske.

Er vand, vandsjov og vandsport noget for dig, skal du vælge dette van(d)vittige gode tilbud!!